traditional spoons from Bukovina

Despre noi

Rural Development Research Platform reprezintă un grup informal de cercetări interdisciplinare în domeniul socio-economiei rurale. Grupul a fost înființat la Iași în ianuarie 2016. RDRP este un rezultat al colaborării dintre Colectivul de Economie Rurală și Departamentul pentru Tehnologii Digitale Discursive din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale al Academiei Române, Filiala Iași.

Direcții de acțiune

Cercetare științifică în domeniul socio-economiei pentru sprijinirea dezvoltării inteligente a spațiului rural

Cercetare științifică pentru dezvoltarea ecosistemelor de transfer de cunoaștere în socio-economia rurală

Cercetare științifică pentru dezvoltarea soluțiilor digitale de dezvoltare antreprenorială în socio-economia rurală

Echipa RDRP vă urează la mulți ani!

Laboratoare digitale

RDRP

Laboratorul de toponimie

Tehnologii digitale de asistență CDI

Laborator digital de agroeconomie

Lanțuri scurte de aprovizionare

Epistemologia sistemelor de transfer

Enciclopedia rurală

Laboratorul de Antrozoologie

Antropologie Vizuală Rurală

Colaborări

FaceBook

Pagina Rural Development Research Platform​

Pagina grupului RDRP.
Comunitate: 1733

Grupul Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

Grup administrat de RDRP.
Comunitate: 6150

Grupul Târguri și manifestări țărănești

Grup co-administrat de RDRP.
Comunitate: 392

Contact

Vizită

Iași, T.Codrescu, Nr. 2

Telefon

0754 908 021

Email

web.rdrp@gmail.com