Platforma digitală ca instrument de asistență CDI în Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”

Centralizarea rezultatelor activității CDI, realizarea tezaurului din ASAS, integrarea pe platformă a datelor obținute și întărirea capacității instituționale academice pentru diseminarea rezultatelor. Atragerea atenției cu privire la valoarea de patrimoniu a soiurilor românești, pentru creșterea audienței publice a acestora, în calitatea lor de vectori de promovare a valorilor culturale românești Securizarea soiurilor prin certificarea lor,…

Soiurile românești. Elemente ale patrimoniului național

În anul 2017, printr-un parteneriat între Academia Română, Filiala Iași, 3stațiuni și 4 institute de cercetare agricolă din Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academie de Studii Economice București a fost scris proiectul Inventarierea, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului legumicol din ASAS „Gheorghe Ionescu-Șișești”, prin realizarea platformei digitale Fondul Patrimoniului Legumicol Românesc (FPLR)

Considerații privind dezvoltarea cicloturismului în Munții Hășmaș și Giurgeului

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Lucian Tanasă a prezentat lucrarea Considerații privind dezvoltarea cicloturismului în Munții Hășmaș și Giurgeului. Rezumat: În România, la nivelul ultimilor ani, se poate constata o cerere tot mai ridicată a turiştilor români pentru vacanţele active în perioada estivală, care implică în dese cazuri şi…

Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova. Rezumat: Existenţa numeroasă a gospodăriilor ţărăneşti cu proprietăţi funciare reduse, dispersate teritorial, în trupuri diferite şi cu rezerve consistente de teren agricol în…

Studiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea tudiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României. Rezumat: Recensămintele Generale Agricole din anii 2002 şi 2010 oferă posibilitatea analizării profilului şi…

Post-umanismul şi antrozoologia. Redefinirea termenilor în relaţia om-animal

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Psihologie și Științele Educației, Irina Frasin a prezentat lucrarea Post-umanismul şi antrozoologia. Redefinirea termenilor în relaţia om-animal. Rezumat: Antrozoologia este studiul locului pe care animalele îl ocupă în societatea umana, în operele artistice şi al relaţiilor pe care oamenii le stabilesc cu ele. Noţiunea de animal este un construct…

Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei

În cadrul ediției a XVI-a a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală, Daniela Butnaru și Codrin Dinu Vasiliu au prezentat comunicarea Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei. Cu ocazia acestei comunicări, a fost lansat și Laboratorul Digital de Toponimie, construit de Rural Development Research…