Blog

Studiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea tudiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României. Rezumat: Recensămintele Generale Agricole din anii 2002 şi 2010 oferă posibilitatea analizării profilului şi…

Post-umanismul şi antrozoologia. Redefinirea termenilor în relaţia om-animal

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Psihologie și Științele Educației, Irina Frasin a prezentat lucrarea Post-umanismul şi antrozoologia. Redefinirea termenilor în relaţia om-animal. Rezumat: Antrozoologia este studiul locului pe care animalele îl ocupă în societatea umana, în operele artistice şi al relaţiilor pe care oamenii le stabilesc cu ele. Noţiunea de animal este un construct…

Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei

În cadrul ediției a XVI-a a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală, Daniela Butnaru și Codrin Dinu Vasiliu au prezentat comunicarea Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei. Cu ocazia acestei comunicări, a fost lansat și Laboratorul Digital de Toponimie, construit de Rural Development Research…

Coerența și acuratețea științifică a imaginii martor, obținute la descărcările arheologice și antropologice

Cu ocazia Expediției Arheologice și Etnografice Crihana Veche 2017, în cadrul Workshopului Interdisciplinaritate în Arheologie, Codrin Dinu Vasiliu și Robert Simalcsik au prezentat comunicarea Coerența și acuratețea științifică a imaginii martor, obținute la descărcările arheologice și antropologice. Rezumat: Fotografia digitală nu este o practică de transmitere automată a datelor, în concordanță absolută cu obiectul fotografiat. În…

Valoarea turistică a sitului arheologic în economia rurală

Cu ocazia Expediției Arheologice și Etnografice Crihana Veche 2017, în cadrul Workshopului Interdisciplinaritate în Arheologie, Codrin Dinu Vasiliu și Ioan Sebastian Brumă au prezentat comunicarea Valoarea turistică a sitului arheologic în economia rurală. Rezumat: Situl arheologic reprezintă mereu un obiectiv turistic și poate constitui un element de potențare a economiei rurale. Dezvoltarea economiei vizitării produce anumite…

Instrumente digitale pentru cercetarea științifică

În ziua de 19 iunie 2017, Rural Development Research Platform, în colaborare cu Departamentul de Tehnologii Digitale Discursive (ICES „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași), a organizat atelierul formativ pentru resursa umană din Academia Română, Filiala Iași: Instrumente digitale pentru cercetarea științifică. În cadrul acestui atelier, Codrin Dinu Vasiliu a prezentat instrumente digitale care pot…

Pisica – Prezentare la Săptămâna Altfel

Prezentare susținută în cadrul evenimentului educațional Săptămâna Altfel. S-au prezentat informații cu privire la orriginile pisicii, rase, comportament, îngrijire, pisica în istorie, mituri și superstiții, biologia felinelor, descifrarea limbajului pisicilor, sterilizarea, hrana și multe altele. A prezentat Irina Frasin. Pisica from Irina Frasin

Instrumente digitale pentru transfer tehnologic (Structuri digitale integrate) Workshop – Oportunități de finanțare ADR

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” au organizat, la Iași, în ziua de 7 aprilie 2017, workshopul Oportunități de finanțare prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est (Zone de actiune fundamentate în potentialul de inovare pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est). În cadrul acestui workshop, Codrin Dinu Vasiliu și…

Agricultura ecologică în strategia de dezvoltare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” au organizat, la Iași, în ziua de 7 aprilie 2017, workshopul Oportunități de finanțare prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est (Zone de actiune fundamentate în potentialul de inovare pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est). În cadrul acestui workshop, Ioan Sebastian Brumă a…