Toate
Orizont 2020
POSDRU
UEFISCDI
PN
CEEX
Toate

Promovarea agriculturii organice în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est a României

Cod 896/1523/26.09.2002, 2004-2005
Contractant: MAAP, Banca Mondială, Schema Competitivă de Granturi
Beneficiar: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași
Cercetător și lector.

Evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural din judeţul Vaslui

Contract nr. 7038 din 24 noiembrie 2006
2006-2008
Beneficiar: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, DADR Vaslui
Executant: Academia Română, Filiala Iași
Asistent cercetare.

Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic european, APIMODEL

2007 – 2010 PN
Contract nr. 5899/2007
Contractant: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, Centrul Național de Management Programe
Parteneri: USAMV Iaşi, ICDA Bucureşti, ICES Iaşi, AGRICONS Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/PN_2/Albine/

Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural, DALFI

2008 – 2010 PN
Contract nr. 200.1 din 15.09.2008
Contractant: ANCS PN2 Capacităţi
Parteneri: Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, USAMVB Timişoara, Universitatea din Piteşti
Cercetător expert administrator bază date
http://www.eadr.ro/dalfi.htm

Modele economico – sociale de atenuare a inegalităţilor din mediul rural în profil regional, MESAIR

2008 – 2011 PN
Contract 92072.2/2008, contractant: CNMP Programul IV – Parteneriate în domenii prioritare
Parteneri: IEA Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, ICEADR Bucureşti şi Universitatea Piteşti
Cercetător științific, http://www.eadr.ro/ProiectMESAIR.pdf

Promovarea convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în domeniul dezvoltării rurale

Contract  124/01.08.2006, 2006-2008, contractant: UEFISCDI
Competiția CEEX – C3 – M3, Program CORINT
Parteneri: Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti, Academia de Studii Economice, Centrul de cercetări, analize şi politici regionale, Bucureşti, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Administrator bază date.

Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de nord – est a României

Contract nr . 31/19.07. 2006, 2006 – 2008
Contractant: CEEX   P-CD, Program AGRAL
Parteneri: U.S.A.M.V. Iaşi, SCDL Bacău, I.C.B. Iaşi, filiala INCDSB Bucureşti, ICES „Gh. Zane” Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/CEEXURI/PRODLECO/index_en.html

Agricultura ecologică în ţările emergente din Uniunea Europeană. Evaluări şi tendinţe

Contract ARFI 69/26.05.2014
POSDRU/159/1.5/S/133675
Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale, beneficiar Academia Română, Filiala Iași
Cercetător posdoctorat, (mai 2014 – septembrie 2015)

Efectele economice și sociale ale emigrației forței de muncă de înaltă calificare din România

2005 – 2017
Contract PN-II-RU-TE-2014-4-1584
Contractant: UEFISCDI
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Cercetător post-doctorat (aprilie 2017 – septembrie 2017)
https://sites.google.com/site/emigramed/home

Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems, SURE-FARM

2018 – 2021
Project ID 727520, Orizont 2020
Partener România: Institul de Economie Agrară, Academia Română, București
Cercetător gr. II – expert.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210494_en.html

Replicable Business Models for Modern Rural Economies 

2018 – 2021

Project ID 773621, Orizont 2020.  

Partener România: Asociația Română pentru Agricultură Durabilă.

Cercetător gr. II – expert

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214741_en.html

Orizont 2020

Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems, SURE-FARM

2018 – 2021
Project ID 727520, Orizont 2020
Partener România: Institul de Economie Agrară, Academia Română, București
Cercetător gr. II – expert.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210494_en.html

Replicable Business Models for Modern Rural Economies 

2018 – 2021

Project ID 773621, Orizont 2020.  

Partener România: Asociația Română pentru Agricultură Durabilă.

Cercetător gr. II – expert

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214741_en.html

POSDRU

Agricultura ecologică în ţările emergente din Uniunea Europeană. Evaluări şi tendinţe

Contract ARFI 69/26.05.2014
POSDRU/159/1.5/S/133675
Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale, beneficiar Academia Română, Filiala Iași
Cercetător posdoctorat, (mai 2014 – septembrie 2015)

UEFISCDI

Efectele economice și sociale ale emigrației forței de muncă de înaltă calificare din România

2005 – 2017
Contract PN-II-RU-TE-2014-4-1584
Contractant: UEFISCDI
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Cercetător post-doctorat (aprilie 2017 – septembrie 2017)
https://sites.google.com/site/emigramed/home

PN

Promovarea agriculturii organice în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est a României

Cod 896/1523/26.09.2002, 2004-2005
Contractant: MAAP, Banca Mondială, Schema Competitivă de Granturi
Beneficiar: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași
Cercetător și lector.

Evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural din judeţul Vaslui

Contract nr. 7038 din 24 noiembrie 2006
2006-2008
Beneficiar: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, DADR Vaslui
Executant: Academia Română, Filiala Iași
Asistent cercetare.

Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic european, APIMODEL

2007 – 2010 PN
Contract nr. 5899/2007
Contractant: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, Centrul Național de Management Programe
Parteneri: USAMV Iaşi, ICDA Bucureşti, ICES Iaşi, AGRICONS Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/PN_2/Albine/

Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural, DALFI

2008 – 2010 PN
Contract nr. 200.1 din 15.09.2008
Contractant: ANCS PN2 Capacităţi
Parteneri: Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, USAMVB Timişoara, Universitatea din Piteşti
Cercetător expert administrator bază date
http://www.eadr.ro/dalfi.htm

Modele economico – sociale de atenuare a inegalităţilor din mediul rural în profil regional, MESAIR

2008 – 2011 PN
Contract 92072.2/2008, contractant: CNMP Programul IV – Parteneriate în domenii prioritare
Parteneri: IEA Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, ICEADR Bucureşti şi Universitatea Piteşti
Cercetător științific, http://www.eadr.ro/ProiectMESAIR.pdf

CEEX

Promovarea convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în domeniul dezvoltării rurale

Contract  124/01.08.2006, 2006-2008, contractant: UEFISCDI
Competiția CEEX – C3 – M3, Program CORINT
Parteneri: Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti, Academia de Studii Economice, Centrul de cercetări, analize şi politici regionale, Bucureşti, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
Administrator bază date.

Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de nord – est a României

Contract nr . 31/19.07. 2006, 2006 – 2008
Contractant: CEEX   P-CD, Program AGRAL
Parteneri: U.S.A.M.V. Iaşi, SCDL Bacău, I.C.B. Iaşi, filiala INCDSB Bucureşti, ICES „Gh. Zane” Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/CEEXURI/PRODLECO/index_en.html

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close