2018

Monitorizarea activităţii de exploatare operațională și/sau de cercetare  a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, din structura A.A.S.N.A.C.P., 2018

Contract nr. 139/20.08.2018

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară

Monitorizarea activităţii de exploatare operațională și/sau de cercetare  a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași, din structura A.A.S.N.A.C.P., 2018

Contract nr. 140/20.08.2018

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară

Monitorizarea activităţii de exploatare operațională și/sau de cercetare  a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2, Vrancea, din structura A.A.S.N.A.C.P., 2018

Contract nr. 141/20.08.2018

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară

2017

Monitorizarea activităţii Unității Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, în sezonul activ 2017

Contract nr. 59/28.04.2017

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară

Monitorizarea activităţii Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, în sezonul activ 2017

Contract nr. 61/28.04.2017

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară.

Monitorizarea activităţii Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, în sezonul activ 2017

Contract nr. 60/28.04.2017

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară.

2016

Monitorizarea activităţii Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, în sezonul activ 2016

Contract nr. 45/15.07.2016

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară.

Monitorizarea activităţii Unității Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, în sezonul activ 2016

Contract nr. 46/15.07.2016

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, București
Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător în economie agroalimentară.

2009 – 2012

Monitorizarea activităţii privind combaterea căderilor de grindină în arealul protejat de Grupul de combatere Cotnari, jud. Iaşi, realizat de Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, pentru anul 2011.

Contract MADR nr. 115/29.09.2011

Beneficiar:  Guvernul României, MADR

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași, cercetător științific.

Extindere imobil spatii de cazare pe teren proprietate, amenajare parcare privată (POR, Axa 5, DMI 5.2)

SC AUTO GAS SRL Iaşi (Hotel Concordia Iaşi)

2009 – 2012

14.035.276 lei

Concepere strategie de marketing

Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină şi extindere a domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare MOLDOVA şi Punctul de comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1, cu grupurile de combatere din structură. Reactualizare

Beneficiar: Guvernul României, MADR, 2010

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași
Cercetător.

2005 – 2009

Studiu de fezabilitate pentru Centrul Zonal de Coordonare MOLDOVA şi Punct de comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi

Contract nr. 6903/30.09.2008, 2008 – 2009

Beneficiar: MADR, Direcția Antigrindină

Executant: Academia Română, Filiala Iași, cercetător științific.

Studiu de fezabilitate pentru Puncte de lansare ale Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi

Contract numărul 6904/30.09.2008, 2008-2009

Beneficiar: Guvernul României, MADR, Direcția Antigrindină

Executant: Academia Română, Filiala Iași, cercetător științific.

Studiu privind impactul socio-economic al dezvoltării Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2, Vrancea şi calculul recuperării investiţiei

Beneficiar: Guvernul României, prin CN “Romarm” SA şi SC Electromecanica SA Ploieşti, 2005

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași

Cercetător.

Modificarea şi corelarea Studiului de fezabilitate pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi

7773/5.12.2005

Beneficiar: Guvernul României, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, DADR Iași

Executant: Fundația Academică pentru Progres Rural Terra Nostra Iași

Cercetător.

Achiziţia de utilaje agricole pentru ferma vegetală a SC PIAVE INVESTIMENTI RO SRL,  localitatea Bălţaţi, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.1)

SC PIAVE INVESTIMENTI RO SRL, Bălţaţi

2006 – 2007

721.257  lei

Implementare proiect

Cabană turistică, schimbare de destinaţie şi construcţii anexe în satul Buhalniţa, comuna Hangu, judeţul Neamţ (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

II KUCHTA E. ARMAND Iaşi

2006 – 2009

404.595 lei

Concepere strategie de marketing şi Implementare proiect

Achiziţia de utilaje agricole pentru ferma vegetală a PF Florici Dănuţ din localitatea Buznea, comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.1)

PFA FLORICI DĂNUŢ, Târgu – Frumos

2007

115.771  lei

Implementare proiect

Achiziţia de utilaje agricole şi echipamente specifice pentru ferma vegetală a SC Compost Company SRL,  sat Dumbrava, comuna Ciurea, judeţul Iaşi” (SAPARD, Axa 3, M 3.1)

SC COMPOST COMPANY SRL, Iaşi

2007

42.150 lei

Implementare proiect

Achiziţia de utilaje agricole în cadrul fermei vegetale a SC Agrimarvas SRL din localitatea Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani (SAPARD, Axa 3, M 3.1)

SC AGRIMARVAS SRL, Răchiţi

2006 – 2007

1.709.803 lei

Implementare proiect

Seră pentru creştere a ciupercilor Agaricus în localitatea Breazu, comuna Rediu, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

AF ŞTEFAN FELIX , Breazu

2006 – 2007

339.641 lei

Implementare proiect

Seră pentru creştere a ciupercilor Agaricus în localitatea Dumeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC MOLDAPREST SRL, Dumeşti

2006 – 2007

528.421 lei

Implementare proiect

Achiziţia de utilaje agricole pentru ferma vegetală a SC FASTAGRI SRL, municipiul Roman, judeţul Neamț (SAPARD, Axa 3, M 3.1)

SC FASTAGRI SRL, Roman

2006

248.455 lei

Implementare proiect

Înfiinţarea unei ferme de melci pe o suprafaţă de 5.000 m2 în localitatea Cotnari, comuna Cotnari, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC GAUDIO SRL, Cotnari

2006 – 2007

84.280 lei

Implementare proiect

Achiziţia de stupi, utilaje apicole şi familii de albine pentru PF Ciobanu M. Ion din localitatea Poiana, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

PFA CIOBANU M. ION, Schitu Duca

2006

70.097 lei

Implementare proiect

Achiziţia de stupi, utilaje apicole şi familii de albine pentru PF Iordache D. Elena din localitatea Poiana, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

PFA IORDACHE D. ELENA, Schitu Duca

2006

69.910 lei

Implementare proiect

Modernizare construcţii existente pentru realizare fermă îngrăşare porci în localitatea Coropceni, comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC PIM SRL, Iaşi

2007

2.092.409 lei

Implementare proiect

Cabane turistice în localitatea Pietrărie, comuna Bârnova, judeţul Iaşi (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC ALTCONS SA, Iaşi

2006

1.011.855 lei

Consultant –  strategie de marketing

Construirea unei cabane  turistice în satul Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ” (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC ATECOM SRL, Piatra-Neamţ

2006

851.791 lei

Consultant –  strategie de marketing

Construirea unei cabane  turistice în satul Bordea comuna Grajduri, judeţul Iaşi  (SAPARD, Axa 3, M 3.4)

SC DOLY SRL, Iaşi

2006

1.219.947 lei

Consultant –  strategie de marketing