Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

Declarația 230 pentru anul 2020

Puteți sprijini activitățile Asociației Rural Development Research Platform prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. 

DESCARCĂ DECLARAȚIA ÎN FORMAT PDF

Declarația 230

și completeaz-o cu scris de mână, cu majuscule, și doar la secțiunile:

  • I.Date de identificare contribuabil
  • II.2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani
  • (dacă dorești ca decizia de redirecţionare să fie valabilă și anul următor)
  • Semnătură contribuabil

Nu este necesară specificarea sumei și nici atașarea Fișei Fiscale. 

DEPUNEREA FORMULARULUI

INFORMAȚII

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice, care realizează următoarele venituri din România:

  • salarii și venituri asimilate salariilor;
  • pensii;
  • venituri din activități independente/ activități agricole;
  • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

TERMENUL LIMITĂ

Declarația 230 poate fi depusă până la data de 25 mai 2020.

 

Vă mulțumim!

Declarația 230

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email