Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei

În cadrul ediției a XVI-a a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală, Daniela Butnaru și Codrin Dinu Vasiliu au prezentat comunicarea Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei. Cu ocazia acestei comunicări, a fost lansat și Laboratorul Digital de Toponimie, construit de Rural Development Research…