Soiurile românești. Elemente ale patrimoniului național

În anul 2017, printr-un parteneriat între Academia Română, Filiala Iași, 3stațiuni și 4 institute de cercetare agricolă din Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academie de Studii Economice București a fost scris proiectul Inventarierea, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului legumicol din ASAS „Gheorghe Ionescu-Șișești”, prin realizarea platformei digitale Fondul Patrimoniului Legumicol Românesc (FPLR)