Rural Development Research Platform

Ne ocupăm cu cercetarea științifică, inovația și transferul de cunoaștere pentru dezvoltarea rurală, la nivel local, regional național și internațional

RDRP 004

Asociația RDRP

Rural Development Research Platform reprezintă un grup de cercetări interdisciplinare în domeniul socio-economiei rurale.

Grupul a fost înființat la Iași, în ianuarie 2016 și reprezintă un rezultat al colaborării interdisciplinare dintre un colectiv de economie rurală și unul de antropologie digitală din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale al Academiei Române, Filiala Iași.

Direcții de cercetare și acțiune

Obiective

Cercetare

Cercetare în socio-economia rurală, dar și în sistemele alimentare regionale care au impact în dezvoltarea comunităților rurale

Domenii principale

Sustenabilitate, durabilitate, economie circulară, agricultură ecologică, viață sănătoasă, protecția mediului, antropologie rurală, digitalizare rurală, protejarea patrimoniului cultural, material și imaterial

Beneficiari

Mediul academic, mediul de afaceri, consumatori, societatea civilă, administrația publică

Magazia Moraritei la magazin 2 1536x1152 1

Asociația este persoană juridică, de drept privat, fără scop patrimonial, autonomă, apolitică, de interes științific și fără scopuri religioase

Proiecte naționale

Implicare și implementare

Gust de Iași

Aduce ieșenii mai aproape de producătorii alimentari locali

ECORURIS

Cercetare, transfer de cunoaștere și dezvoltarea sistemelor agricole

SNOP

veriga sănătoasă dintre producătorii locali din Suceava și consumatori

Proiecte internaționale

Proiecte în care suntem

Proiecte Orizont 2020

Cities2030

Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towardS FOOD2030

SHERPA

Interfaces linking science, society and decision-makers to shape future rural policies

LIFT

Low-Input Farming and Territories. Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Sure FARM

Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems

RUBIZMO

Vital ingredients for developing entrepreneurship and successful business models in rural areas

Simpozionul SAAR

Simpozion Național de Agro-Economie și Antropologie Rurală

Ce este simpozionul SAAR

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual.

Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Parteneri RDRP

Colaboratori permanenți

Cine suntem noi

Echipa RDRP

Ioan Sebastian Bruma

Președinte

Codrin Dinu Vasiliu

Codrin Dinu Vasiliu

Vicepreședinte

Lucian Tanasa

Lucian Tanasă

Vicepreședinte