Platforma digitală ca instrument de asistență CDI în Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”

Centralizarea rezultatelor activității CDI, realizarea tezaurului din ASAS, integrarea pe platformă a datelor obținute și întărirea capacității instituționale academice pentru diseminarea rezultatelor. Atragerea atenției cu privire la valoarea de patrimoniu a soiurilor românești, pentru creșterea audienței publice a acestora, în calitatea lor de vectori de promovare a valorilor culturale românești Securizarea soiurilor prin certificarea lor,…

Soiurile românești. Elemente ale patrimoniului național

În anul 2017, printr-un parteneriat între Academia Română, Filiala Iași, 3stațiuni și 4 institute de cercetare agricolă din Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academie de Studii Economice București a fost scris proiectul Inventarierea, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului legumicol din ASAS „Gheorghe Ionescu-Șișești”, prin realizarea platformei digitale Fondul Patrimoniului Legumicol Românesc (FPLR)

Samoilă Mârza și memoria vizuală a Unirii. Între voaiorism și ideologizare

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia reprezintă momentul culminant și, totodată, simbolic al întregului eveniment al Unirii din 1918. Cu toate acestea, adunarea a fost documentată fotografic prin doar șase clișee, realizate de Samoilă Mârza, fotograf neoficial al Unirii din 1918. Cum se întâmplă nu de puține ori, povestea din spatele fotografiilor s-a estompat…

Valorificarea produselor agroalimentare locale în judeţul Iaşi prin reţelele de socializare. Studiu de caz: Iaşiul vrea produse locale

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Lucian Tanasă, Ioan Sebastian Brumă și Sebastian Doboș au prezentat lucrarea Valorificarea produselor agroalimentare locale în judeţul Iaşi prin intermediul reţelelor de socializare. Studiu de caz: Iaşiul vrea produse locale. Rezumat: Valorificarea produselor agroalimentare locale prin intermediul grupurilor de socializare reprezintă o…

Considerații privind dezvoltarea cicloturismului în Munții Hășmaș și Giurgeului

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Lucian Tanasă a prezentat lucrarea Considerații privind dezvoltarea cicloturismului în Munții Hășmaș și Giurgeului. Rezumat: În România, la nivelul ultimilor ani, se poate constata o cerere tot mai ridicată a turiştilor români pentru vacanţele active în perioada estivală, care implică în dese cazuri şi…

Percepția consumatorilor din Regiunea Nord-Est cu privire la produsele agroalimentare ecologice

În cadrul acestui studiu, s-a prezentat prezenta interpretarea datele obținute prin aplicarea chestionarului Produsele Agroalimentare Ecologice în perioada mai – august 2016. Interpretarea vizează motivațiile consumatorilor în ceea ce privește achiziția produselor agroalimentare ecologice, ținând cont de următorii parametri: venitul lunar pe familie, nivelul de educație, motivațiile personale, sursa de achiziție, caracteristicile fizico-chimice ale produselor. Totodată a fost analizat…

Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova. Rezumat: Existenţa numeroasă a gospodăriilor ţărăneşti cu proprietăţi funciare reduse, dispersate teritorial, în trupuri diferite şi cu rezerve consistente de teren agricol în…

Studiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea tudiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României. Rezumat: Recensămintele Generale Agricole din anii 2002 şi 2010 oferă posibilitatea analizării profilului şi…