Conferences,  Consumer behaviour,  Organic food

Consumer Attitude Towards Organic Produce – Primary Data Recorded in the North-East Development Region in Romania

Comunicare științifică. Autori: Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Lucian Tanasă, Sebastian Doboș. Sesiunea ştiinţifică internaţională Cercetări de economie agrară şi dezvoltare rurală cu tema: “Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală într-o perspectivă regională” 8 decembrie 2016, Bucureşti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *