Conferences,  Digital technologies,  Knowledge transfer

Impactul tehnologiilor digitale asupra cercetării științifice din domeniul toponimiei

Comunicare științifică. Autori: Daniela Butnaru și Codrin Dinu Vasiliu, 27 septembrie 2017, cu ocazia ediției a XVI-a a simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *