Conferences,  Digital technologies,  Knowledge transfer

Instrumente digitale pentru transfer tehnologic. Structuri digitale integrate

Prezentare. Workshopul Oportunități de finanțare prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est. Zone de acțiune fundamentate în potențialul de inovare pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est, 7 aprilie 2017, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *