Conferences,  Knowledge transfer

Knowledge transfer in social sciences and economics

Comunicare științifică. Autori: Codrin Dinu Vasiliu, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Conferința Cunoaștere și Dezvoltare științifică în secolul al XXI-lea, organizată de CRIFST și ICES Gh. Zane, Iași, 8 iunie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *