Achaeology,  Conferences,  Tourism

Valoarea turistică a sitului arheologic în economia rurală

Comunicare științifică. Autori Codrin Dinu Vasiliu și Ioan Sebastian Brumă, Workshopul Internațional Interdisciplinaritate în arheologie. Metode de cercetare, impact științific și cultural, organizat cu ocazia Expediției Arheologice de la Crihana Veche (Cahul), Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, 28-30 iulie 2017, Republica Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *