Compartimente de cercetare

Platforma RDRP include trei compartimente integrate:

  • Dezvoltare Rurală
  • Tehnologii Digitale
  • Sisteme de Transfer   

Compartimentele definesc domeniile de cercetare și acțiune din cadrul RDRP. Ele funcționează după următoarele principii:

  • Principiul modulării acțiunilor de cercetare, dezvoltare și inovare
  • Principiul integrării acțiunilor CDI sub umbrela aceluiași ecosistem de transfer
  • Principiul orientării globale a obiectivelor, în vederea participării la dezvoltarea socio-economiei rurale

Dezvoltare rurală

Acesta este principalul compartiment de cercetare al grupului RDRP, activitățile celorlalte compartimente fiind gândite, în general, ca suport pentru domeniul dezvoltării rurale. În cadrul Compartimentului de Dezoltare Rurală funcționează 4 laboratoare. 

Laborator Digital de Agroeconomie

Domenii de cercetare: Agricultură ecologică, Agricultură 4.0, Resurse funciare, Finanțări.

Lanțuri Scurte de Aprovizionare

Domenii de cercetare: LLAS-uri, agroturism, gastronomie locală.

Laboratorul de Toponimie

Domeniu de cercetare: toponimie românească în zona Moldovei de pe teritoriul României.

Laboratorul de Antrozoologie

Domeniu de cercetare: relația om-animal.

Tehnologii digitale

Modernizarea socio-economiei rurale ține și de dezvoltarea instrumentelor digitale, ca sprijin pentru activitatea de cercetare, pentru activitățile antreprenoriale și activitățile de transfer. În cadrul Compartimentului de Tehnologii Digitale funcționează 2 laboratoare digitale. 

Tehnologii digitale de asistență CDI

Dezvoltarea tehnologiilor digitale atât pentru activitatea de cercetare, cât și pentru antreprenorii din socio-economia rurală. Domenii: dezvoltare web, design grafic, fotografie, statistică, media de socializare, baze de date.

Antropologie vizuală rurală

Dezvoltarea proiectelor integrate de media și cercetare în antropologia rurală. Domeniu predilect: fotojurnalism rural.

Sisteme de transfer

Ecosistemele de transfer de cunoaștere reprezintă un concept relativ nou în socio-economia rurală din România. În cadrul Compartimentului de Sisteme de Transfer funcționează laboratorul: Epistemologia Sistemelor de Transfer.

Epistemologia Sistemelor de Transfer

Laboratorul dezvoltă tehnologii digitale atât pentru activitatea de cercetare, cât și antreprenorii din socio-economia rurală. Laborator în construcție, care va fi lansat în ianuarie 2019.

Enciclopedia Rurală

Proiect de cercetare fundamentală în terminologia specifică socio-economiei rurale. Laborator în construcție, care va fi lansat în februarie 2019.