Ce este Rural Development Research Platform ?

 • RDRP reprezintă un grup de cercetări interdisciplinare în domeniul socio-economiei rurale.
 • Grupul RDRP a fost înființat la Iași (România), în anul 2016, de Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu și Lucian Tanasă, prin colaborarea dintre Departamentul de Economie Rurală și Departamentul pentru Tehnologii Digitale, în Institutul pentru Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, din cadrul Academiei Române, Filiala Iași. 
 • În anul 2019, RDRP a căpătat personalitate juridică și a devenit asociație. 

Obiectivele RDRP

 • Dezvoltarea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale cu impact în socio-economia rurală.
 • Implicarea activă în comunitatea științifică națională și internațională prin participarea în proiectele naționale și europene destinate cercetării științifice interdisciplinare cu mare impact în socio-economia rurală.
 • Valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin activități de diseminare, marketing și management al cunoașterii.
 • Dezvoltarea cadrului formativ cu accent pe ideile de sustenabilitate, durabilitate, economie circulară, viață sănătoasă, protecția mediului, protejarea patrimoniului cultural, material și imaterial.
 • Utilizarea instrumentelor științifice pentru identificarea, analiza și evaluarea factorilor determinanți pentru mediul economic, mediul social, calitatea vieții, patrimoniul cultural și mediul natural.

Echipa RDRP

 • Președinte: Ioan Sebastian Brumă
 • Vicepreședinte: Lucian Tanasă
 • Vicepreședinte: Codrin Dinu Vasiliu
 • Membri asociați: Sebastian Doboș
 • Membri susținători: George Bodi, Irina Frasin, Daniela Butnaru, Sonia Bulei

Scurt istoric RDRP

 • 2014: începe colaborarea informală în cercetarea interdisciplinară privind socio-economia rurală, între Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu și Lucian Tanasă;
 • 2016: Se naște brandul RDRP, dar doar ca identitate a unui grup informal de cercetare interdisciplinară, fără obiective de instituționalizare;
 • 2016-2019: RDRP își construiește brandul, prin activități de cercetare, consultanță, dezvoltare de colaborări și parteneriate, transfer de cunoaștere, intermediere în ecosistemele de transfer și promovarea dezvoltării rurale pe baze durabile și sustenabile;
 • 2019: Observând impedimentele lipsei personalității juridice, RDRP decide și devine organizație neguvernamentală de tip asociație.  
 • 2020: RDRP câștigă, în calitate de partener, primul proiect cu finanțare extrabugetară (în cadrul PNDR, axa 16.4).

Domenii de cercetare

 • Sustenabilitatea și durabilitatea în spațiul rural;
 • Bioeconomia și economia circulară;
 • Agroturismul și activitățile creative;
 • Lanțurile scurte de aprovizionare;
 • Sociologie rurală;
 • Istoria economiei și a gândirii economice;
 • Interacțiunea dintre spațiul rural și spațiul urban;
 • Comportamentul consumatorului de produse agroalimentare;
 • Dezvoltarea digitală în spațiul rural;
 • Valorificarea patrimoniului cultural rural;
 • Antropologia vizuală rurală.