Digital laboratories

Laboratoare Digitale RDRP

Platforma RDRP include o serie de laboratoare digitale, ale căror obiective țin de cercetarea științifică, transferul de cunoaștere și intervenția comunitară în socio-economia rurală. Laboratoarele sunt gândite și operează în funcție de domeniile de specializare ale membrilor RDRP.

Ca și în cazul compartimentelor RDRP, laboratoarele își desfășoară activitatea conform următoarelor principii: 

  • Principiul modulării acțiunilor de cercetare, dezvoltare și inovare
  • Principiul integrării acțiunilor CDI sub umbrela aceluiași ecosistem de transfer
  • Principiul orientării globale a obiectivelor, în vederea participării active la dezvoltarea socio-economiei rurale

Domenii de cercetare: Agricultură ecologică, Agricultură 4.0, Resurse funciare, Finanțări. ​

Scurtă prezentare

Domenii de cercetare: LLAS-uri, agroturism, gastronomie locală.

Scurtă prezentare

Domeniu de cercetare: toponimie românească în zona Moldovei de pe teritoriul României.

Scurtă prezentare

Domeniu de cercetare: relația om-animal.

Scurtă prezentare

Domeniu predilect: fotojurnalism rural.

Scurtă prezentare

Proiect de cercetare fundamentală în terminologia specifică socio-economiei rurale. Laborator în construcție, care va fi lansat în februarie 2019.​

Scurtă prezentare

Domenii: dezvoltare web, design grafic, fotografie, statistică, media de socializare, baze de date.

Scurtă prezentare

Laboratorul dezvoltă tehnologii digitale atât pentru activitatea de cercetare, cât și antreprenorii din socio-economia rurală. Laborator în construcție, care va fi lansat în ianuarie 2019. ​

Scurtă prezentare