Consultanță și Cercetare în Agri-Food

Agri-food

Dezvoltarea economiei locale prin promovarea brandurilor locale, a economiei circulare, a lanțurilor scurte de aprovizionare și a gastronomiei locale.

Dezvoltare rurală

Dezvoltare sustenabilă prin stoparea migrației dinspre mediul rural, promovarea micilor producători și dezvoltarea culturii antreprenoriale locale.

Turism

Dezvoltarea integrată a turismului activ prin promovarea patrimoniului natural și cultural, a producătorilor locali și a gastronomiei tradiționale.

Tehnologii digitale

Instrumente digitale statistice (R Programming) și instrumente GIS (QGis), pentru interpretarea datelor din socio-economia rurală.

Despre mine

Lucian Tanasă este consultant pentru mediul de afaceri din zona rurală și cercetător științific gradul III în Colectivul de Economie Rurală din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași. 

În același timp, face parte din grupul interdisciplinar de cercetare Rural Development Reasearch Platform, care activează din 2016, grup orientat pe dezvoltarea inovativă a socio-economiei rurale. 

Afiliere

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Institut de cercetare al Academiei Române, Filiala Iași

Rural Development Research Platform

Grup interdisciplinar de cercetare în socio-economia rurală

Asociația Română pentru Agricultură Durabilă

Organizație neguvernamentală

Date de contact

Contact

+4 0734 124 764

lucian.tanasa@gmail.com

Research Gate

Lucian Tanasă

Misiune și valori

Dezvoltarea economiei rurale ține și de o abordare inovativă, prin care încercăm să oferim mediului rural posibilitatea de a-și administra resursele prin soluții inteligente, care să ducă atât la modernizarea spațiului rural, cât și la valorificarea patrimoniului tradițional.