Toate
H2020
POSDRU
UEFISCDI
PN
USAID
Toate

Posibilităţi de dezvoltare a României prin fonduri şi programe de la Uniunea Europeană (2007 – 2013)

Volum colectiv. Coordonator: Bohatereţ V.M., co-autori: Dobay K.M., Matei D., Brumă I.S., Tanasă L., Gogu D., Editura Terra Nostra Iaşi, 2007, ISBN 973-8432-86-3 (editură acreditată CNCSIS 029/2006)

Functional Short Food Supply Chains in The Field of Romanian Rural Tourism. Case Study:  Harghita and Neamț Counties

În Revista Ecoforum, volumul IV (2015), Special Issue 1, revistă indexată: DOAJ, RePEc, EBSCO Host, EconLit, ULRICHS Web, BASE, DRJI, OAJI.net, ZBW, J-Gate, Research Bible, Research Gate, Academic Keys, ASI, Academic Index.net, Directory of Science, EuroInternet, IISS, JISRA, INNO Space, TEI, CiteFactor, SIS, pp. 210 – 217 (8 pagini), http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/278.

Evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural din judeţul Vaslui

Contract nr. 7038 din 24 noiembrie 2006
2006-2008
Beneficiar: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, DADR Vaslui
Executant: Academia Română, Filiala Iași
Asistent cercetare.

Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic european, APIMODEL

2007 – 2010 PN
Contract nr. 5899/2007
Contractant: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, Centrul Național de Management Programe
Parteneri: USAMV Iaşi, ICDA Bucureşti, ICES Iaşi, AGRICONS Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/PN_2/Albine/

Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural, DALFI

2008 – 2010 PN
Contract nr. 200.1 din 15.09.2008
Contractant: ANCS PN2 Capacităţi
Parteneri: Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, USAMVB Timişoara, Universitatea din Piteşti
Cercetător expert administrator bază date
http://www.eadr.ro/dalfi.htm

Modele economico – sociale de atenuare a inegalităţilor din mediul rural în profil regional, MESAIR

2008 – 2011 PN
Contract 92072.2/2008, contractant: CNMP Programul IV – Parteneriate în domenii prioritare
Parteneri: IEA Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, ICEADR Bucureşti şi Universitatea Piteşti
Cercetător științific, http://www.eadr.ro/ProiectMESAIR.pdf

Lanțul logistic agroalimentar scurt – element inovator în dezvoltarea turismului rural românesc în contextul crizei economice actuale de pe piețele emergente

POSDRU/159/1.5/S/133675
Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale, beneficiar Academia Română, Filiala Iași
Cercetător posdoctorat, (mai 2014 – septembrie 2015)

Efectele economice și sociale ale emigrației forței de muncă de înaltă calificare din România

2005 – 2017
Contract PN-II-RU-TE-2014-4-1584
Contractant: UEFISCDI
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Cercetător post-doctorat (aprilie 2017 – septembrie 2017)
https://sites.google.com/site/emigramed/home

Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems, SURE-FARM

2018 – 2021
Project ID 727520, Orizont 2020
Partener România: Institul de Economie Agrară, Academia Română, București
Cercetător gr. II – expert.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210494_en.html

Replicable Business Models for Modern Rural Economies 

2018 – 2021

Project ID 773621, Orizont 2020.  

Partener România: Asociația Română pentru Agricultură Durabilă.

Cercetător gr. II – expert

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214741_en.html

Rural Economic Education and Development(REED)

Finanțator: Fundația Româno-Americană (RAF). Beneficiar proiect: Centrul pentru
Educație Economică şi Dezvoltare din Romania (CEED). Locaţii: Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și
Centru Câmpulung Moldovenesc (SV), Târgu-Frumos (IS, Roman (NT), Matca (GL), Ditrău (HR)

Intreprinzător în Mileniul Trei

POSDRU/92/3.1/S/62384

Fundaţia Centrul Pentru Educaţie Economică Şi Dezvoltare Din România- CEED Romania

Partener: SC MBM Software & Partners SRL

Iulie 2010 -Decembrie 2012

8.928.802 lei

Expert non-cheie termen scurt (trainer & consultant de afaceri și elaborare de proiecte)

Un viitor mai bun pentru femei

POSDRU 1/6/6.3/S/2

SC DEPRO Inovatie SRL

Parteneri: Fundaţia Centrul Pentru Educaţie Economică Şi Dezvoltare Din România- CEED Romania,  FRDS – Fondul Român de Dezvoltare Socială

Ianuarie 2009 – Ianuarie2012

16.739.883 lei

Expert pe termen scurt (trainer & consultant de afaceri și elaborare de proiecte)

H2020

Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems, SURE-FARM

2018 – 2021
Project ID 727520, Orizont 2020
Partener România: Institul de Economie Agrară, Academia Română, București
Cercetător gr. II – expert.
https://cordis.europa.eu/project/rcn/210494_en.html

Replicable Business Models for Modern Rural Economies 

2018 – 2021

Project ID 773621, Orizont 2020.  

Partener România: Asociația Română pentru Agricultură Durabilă.

Cercetător gr. II – expert

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214741_en.html

POSDRU

Lanțul logistic agroalimentar scurt – element inovator în dezvoltarea turismului rural românesc în contextul crizei economice actuale de pe piețele emergente

POSDRU/159/1.5/S/133675
Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale, beneficiar Academia Română, Filiala Iași
Cercetător posdoctorat, (mai 2014 – septembrie 2015)

Intreprinzător în Mileniul Trei

POSDRU/92/3.1/S/62384

Fundaţia Centrul Pentru Educaţie Economică Şi Dezvoltare Din România- CEED Romania

Partener: SC MBM Software & Partners SRL

Iulie 2010 -Decembrie 2012

8.928.802 lei

Expert non-cheie termen scurt (trainer & consultant de afaceri și elaborare de proiecte)

Un viitor mai bun pentru femei

POSDRU 1/6/6.3/S/2

SC DEPRO Inovatie SRL

Parteneri: Fundaţia Centrul Pentru Educaţie Economică Şi Dezvoltare Din România- CEED Romania,  FRDS – Fondul Român de Dezvoltare Socială

Ianuarie 2009 – Ianuarie2012

16.739.883 lei

Expert pe termen scurt (trainer & consultant de afaceri și elaborare de proiecte)

UEFISCDI

Efectele economice și sociale ale emigrației forței de muncă de înaltă calificare din România

2005 – 2017
Contract PN-II-RU-TE-2014-4-1584
Contractant: UEFISCDI
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași
Cercetător post-doctorat (aprilie 2017 – septembrie 2017)
https://sites.google.com/site/emigramed/home

PN

Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic european, APIMODEL

2007 – 2010 PN
Contract nr. 5899/2007
Contractant: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, Centrul Național de Management Programe
Parteneri: USAMV Iaşi, ICDA Bucureşti, ICES Iaşi, AGRICONS Iaşi
Cercetător expert administrator bază date
http://www.uaiasi.ro/PN_2/Albine/

Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural, DALFI

2008 – 2010 PN
Contract nr. 200.1 din 15.09.2008
Contractant: ANCS PN2 Capacităţi
Parteneri: Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, USAMVB Timişoara, Universitatea din Piteşti
Cercetător expert administrator bază date
http://www.eadr.ro/dalfi.htm

Modele economico – sociale de atenuare a inegalităţilor din mediul rural în profil regional, MESAIR

2008 – 2011 PN
Contract 92072.2/2008, contractant: CNMP Programul IV – Parteneriate în domenii prioritare
Parteneri: IEA Bucureşti, ICES „Gh. Zane”, Iaşi, ICEADR Bucureşti şi Universitatea Piteşti
Cercetător științific, http://www.eadr.ro/ProiectMESAIR.pdf

USAID

Rural Economic Education and Development(REED)

Finanțator: Fundația Româno-Americană (RAF). Beneficiar proiect: Centrul pentru
Educație Economică şi Dezvoltare din Romania (CEED). Locaţii: Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și
Centru Câmpulung Moldovenesc (SV), Târgu-Frumos (IS, Roman (NT), Matca (GL), Ditrău (HR)