Simpozionul de Agro-Economie și
Antropologie Rurală (SAAR)

18 Noiembrie 2022 / Ediția a III-a/ Ediție online

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Ediția 2022

18 Noiembrie 2022
09.00 – 20.00

Pentru fiecare prezentare sunt alocate 15 minute: 10 minute pentru expunere și 5 minute pentru discuții. 

Organizatori

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES)
 • Asociația Rural Development Research Platform (RDRP)
 • Academia de Științe Agricole și Silvice București „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală (ASAS)
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT)

Parteneri media

Comitetul științific

 • Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS 
 • Agatha Mariana Popescu, prof. univ. dr. membru corespondent ASAS
 • Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași , membru corespondent ASAS
 • Luminița Chivu, dr. CS I.  Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’, Academia Română, București
 • Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr. Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române 
 • Stoleru Vasile, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Gabriel Popescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Universitatea din București
 • Tabita Adamiv, conf.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Tiberiu Iancu, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Ioan Brad, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Nicoleta Mateoc, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București
 • Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română  „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași
 • Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Silvius Stanciu, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Carmen Năstase, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Gavril Ștefan, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Alina Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Marian Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București
 • Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Dacinia Crina Petrescu, prof. univ. dr. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Ionel Bostan, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Irina Velicu, researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 • Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei 
 • Maria Toader, conf. univ. dr.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București  
 • Olguța Brezuleanu, conf. univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Simona-Roxana Ulman, dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania
 • Vili Dragomir, dr. CSII, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
 • Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Radu Moraru, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana Coca, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana-Raluca Rusu, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Cristina Căutișanu, Dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România
 • Camelia Mănescu, S.l.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Comitetul organizatoric

Coordonator:
Ioan Sebastian Brumă (ICES)

 • Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
 • Lucian Tanasă (ICES)
 • Valentin Mihai Bohatereț (ASAS)
 • Tabita Adamov (USMVBT)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Concept grafic

 • Codrin Dinu Vasiliu (RDRP)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Editor limba engleză

 • Sonia Bulei (RDRP)

Contact

Ioan Sebastian Brumă
sebastianbruma1978@gmail.com
0040 745 908 021

Program

Deschidere 9.00-9.15

9.15-9.30 Spre o nouă paradigmă a producției și consumului de energie

 • Mariana Stanciu – Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română

9.30-9.45 Orientări strategice europene cu privire la neutralitatea climatica și energie

 • Steliana RODINO – Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București; Institutul de Economie Mondială, Academia Romana, București

9.45-10.00 Importanța agriculturii conservative în procesul de economisire a inputurilor necesare culturilor de câmp

 • Mihai Berca , Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București
 • Valentina-Ofelia Robescu , Universitatea Valahia din Târgoviște 
 • Roxana Horoiaș , Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București

10.00-10.15 Disponibilitatea gospodăriilor de a utiliza instalațiile municipale de compostare pentru deșeurile organice

 • Ruxandra-Malina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală “Relații Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Philippe Burny, Department of Economy and Rural Development, Faculty of Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège, Belgium
 • Thi Minh Hop Ho, Department of Economy and Rural Development, Faculty of Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège, Belgium

10.15-10.30 Perspectiva consumatorilor asupra cauzelor risipei de fructe și legume: o abordare calitativă

 • Dacinia-Crina Petrescu, Departamentul de Servicii de Ospitalitate, Facultatea de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Ruxandra-Malina Petrescu-Mag, Departamentul de Știința Mediului, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Școala Doctorală “Relații Internaționale și Studii de securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

10.30-10.45 Societatea de consum și problematica deșeurilor alimentare: o analiză de impact reciproc

 • Mioara Mihăilă, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași

10.45-11.00 Pierderea și risipa alimentară în România, Republica Moldova și Benin: o analiză a situației celor trei țări în context global

 • Maria Georgeta Moldovan, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca
 • Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca
 • Vincent Flifli, Université d’Abomey-Calavi, Benin

11.00-11.15 Lâna, oportunitate pentru bioeconomie 

 • Adina Păsărel, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca
 • Cristina Bianca Pocol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca

11.15-11.30 Importanța agriculturii ecologice și sursele de impact asupra calității solului 

 • Valentina Butmalai, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
 • Alina Florentina Săracu, Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

11.30-11.45 Certificarea produselor alimentare în nord-estul României

 • Gabriel Vasile Hoha, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Cătălin Emilian Nistor, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Benone Păsărin, Facultatea de  Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Crina Aurelia Elefteriu, Liceul Tehnic C.F. „Unirea” Pașcani
 • Oana Timofte, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa“ , Iași

11.45-12.00 Agricultura ecologică mit sau realitate

 • Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României
 • Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Teodor Mateoc, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara

12.00-12.15 Antreprenoriatul rural – factor al dezvoltării comunităților rurale

 • Tabita Adamov, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Tiberiu Iancu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Isidora Radulov, Facultatea de Agricultură,   Universitatea de Științele Vieții ˮRegele Mihai Iˮ din Timișoara
 • Nicoleta Mateoc-Sîrb, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara; Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României
 • Elena Peț, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Ramona Ciolac, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara
 • Camelia Mănescu, Departamentul Management și Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara

12.15-12.30 Coordonate statistice ale persoanelor greu angajabile. O analiză statistică la nivel național și în profil regional

 • Angela Achiței, Fundația „Alături de Voi” România
 • Ionuț-Cristian Baciu, Direcția Județeană de Statistică Iași
 • Ciprian Iftimoaei, Direcția Județeană de Statistică Iași și lector asociat la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași

12.30-12.45 Profilul statistic al unui grup vulnerabil: zilierii în agricultură 

Bianca Buligescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

12.45-13.00 Migrația rurală, perspectivele tinerilor NEETS, studiu de caz în sud-vestul României

 • Corina Drăgan, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București
 • Sebastian Fitzek, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

13.00-13.15 Intenţia unor categorii socio-demografice de români de a se vaccina anti-Covid – Studiu statistic, iulie 2021.

 • Maria Livia Stefănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Național pentru Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, București

13.15-13.30 Studii privind reziliența cetățenilor în contextul stării de bine

 • Brezuleanu Mădălina Maria, Universitatea „Al.I.Cuza”-Iași
 • Brezuleanu Carmen Olguța, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

13.30-13.45 Efecte ale pandemiei de COVID-19 asupra tiparelor de consum durabil. Studiu la nivelul județului Iași, România

 • Simona Roxana Ulman  – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, ICI, CERNESIM, Iași, România
 • Lucian Tanasă – Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, Academia Română, Filiala Iași
 • Cristina Căutișanu – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, ICI, CERNESIM, Iași, România
 • Ioan Sebastian Brumă  – Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, Academia Română, Filiala Iași  

13.45 -14.00 Accesibilitatea – vector de dezvoltare al comunităților rurale periurbane 

 • Daniela Matei, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, Iași 

Pauză 14.00 – 14.30

14.30-14.45 Câmpul lexical al produselor (cu) Gust de Iași

 • Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Române – Filiala Iași
 • Elena Isabelle Tamba, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Române – Filiala Iași

14.45-15.00  Cămașa femeiască de sărbătoare – exponent al mediului rural, ancoră identitară în mediul urban

 • Mădălina Căpraru, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15.00-15.15 Turismul rural – analiză bibliometrică

 • Maria Cristina Sterie, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București 

15.15-15.30 Conceptul de piață locală bazată pe principiul lanțurilor scurte de aprovizionare – o abordare din punctul de vedere al producătorilor

 • Dan Constantin Şumovschi – Centrul de Economie Montană CE-MONT Vatra Dornei, Institutul Național pentru Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română

15.30-15.45 Caracterizarea senzorială a crenvurștilor obținuți prin diferențierea parametrilor fișei tehnologice

 • Marius Mihai Ciobanu, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Diana Remina Manoliu, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Florin Daniel Lipşa, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Mihai Cătălin Ciobotaru, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Ioana Gucianu, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Bianca Anchidin, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Paul Corneliu Boișteanu, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași

15.45-16.00 Cultura siguranței alimentare și impactul acesteia asupra siguranței alimentului

 • Oana-Raluca Rusu, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași
 • Gheorghiță Vlad, Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași

16.00-16.15 Suprasolicitări simbolice în fotografia rurală

 • Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

16.15-16.30 Agricultura ecologică pe terenurile arabile în Regiunea de Dezvoltare Nord Est a României. Analiză în profil teritorial, 2020

 • Ioan Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

16.30-16.45 Sisteme alimentare și lanțuri scurte de aprovizionare din județul Vaslui – Modele de bună practică

 • Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Sinergii cu alte acțiuni și proiecte 

16.45-17.00 Sustenabilitatea integrării fermelor pe lanțul valoric agroalimentar în județul Argeș

 • Mihai Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lorena Chițea, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Cristian Popescu, Universitatea din Pitești
 • Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Elisabeta Roșu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

17.00-17.15 Tranziția către lanțurile agroalimentare sustenabile – studiu de caz Transilvania

 • Claudiu-Cătălin Munteanu, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

17.15-17.30 Oportunități și obstacole pe lanțul de valorificare a produselor alimentare în județul Iași

 • Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București

17.30-17.45 Abordări sistemice pentru identificarea și analiza problemelor sistemelor alimentare urbane, în proiectul Cities2030

 • Codrin Dinu Vasiliu, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Ioan-Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

17.45-18.00 Dezvoltare rurală prin transfer de cunoaștere. Lansarea proiectului RURALITIES, finanțat prin Orizont Europa

 • Ioan-Sebastian Brumă, Asociația Rural Development Research Platform
 • Codrin Dinu Vasiliu, Asociația Rural Development Research Platform
 • Sonia Bulei, Asociația Rural Development Research Platform
 • Lucian Tanasă, Asociația Rural Development Research Platform

Invitație

Stimati colegi,

Avem plăcere de a vă invita să participați la Simpozionul Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, din 18 noiembrie 2022, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh Zane, Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Asociația Rural Development Research Platform, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești București – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

În cadrul simpozionului vor fi abordate următoare următoarele teme, dar nu în mod exclusiv:

 • Dezvoltare rurală;
 • Antreprenoriat rural;
 • Bioeconomie circulară;
 • Sustenabilitate, durabilitate și reziliență rurală;
 • Agricultură ecologică;
 • Lanțuri scurte de aprovizionare;
 • Securitate și siguranță alimentară;
 • Activități neagricole și industrii creative în spațiul rural;
 • Certificarea produselor agroalimentare;
 • Turism rural;
 • Ferma familială;
 • Asociere și cooperare în agricultură;
 • Economie agrară;
 • Fond funciar;
 • Comportamentul consumatorului;
 • Antropologie rurală;
 • Migrația rurală;
 • Studii de gen;
 • Antrozoologie rurală;
 • Antropologie vizuală rurală;
 • Patrimoniu material și imaterial rural;
 • Socio-lingvistică rurală;
 • Istorie și istoriografie în spațiul rural;
 • Politici și strategii de dezvoltare rurală;
 • Etică și axiologie în spațiul rural;
 • Influența pandemiei COVID-19 în mediul rural.

Termene limită:

 • 5 Noiembrie 2022 – Trimiterea rezumatelor în limbile română și engleză (circa 250 de cuvinte, autori, afiliere, cuvinte cheie), la adresa sebastianbruma1978@gmail.com
 • 01.05.2023 – Trimiterea lucrării în extenso, în limba română, spre recenzare în vederea publicării, la adresa sebastianbruma1978@gmail.com

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate pe site-ul simpozionului iar lucrările în extenso vor fi publicate  în volumul colectiv Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, editura Presa Universitară Clujeană, 2023.

Pentru detalii cu privire la lucrările simpozionului, precum și cerințele referitoare la lucrările științifice, ne puteți contacta la sebastianbruma1978@gmail.com sau telefonic la 0745908021.

Participarea la conferință și publicarea în volumul conferinței sunt gratuite.