Simpozionul de Agro-Economie și
Antropologie Rurală (SAAR)

18 Noiembrie 2022 / Ediția a III-a/ Ediție online
Stana la Coarnele Caprei

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Ediția 2022

18 Noiembrie 2022
09.00 – 20.00

Pentru fiecare prezentare sunt alocate 15 minute: 10 minute pentru expunere și 5 minute pentru discuții. 

Organizatori

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES)
 • Asociația Rural Development Research Platform (RDRP)
 • Academia de Științe Agricole și Silvice București „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală (ASAS)
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT)

Parteneri media

Comitetul științific

 • Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS 
 • Agatha Mariana Popescu, prof. univ. dr. membru corespondent ASAS
 • Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași , membru corespondent ASAS
 • Luminița Chivu, dr. CS I.  Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’, Academia Română, București
 • Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr. Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române 
 • Stoleru Vasile, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Gabriel Popescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Universitatea din București
 • Tabita Adamiv, conf.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Tiberiu Iancu, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Ioan Brad, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Nicoleta Mateoc, prof.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
 • Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București
 • Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română  „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași
 • Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Silvius Stanciu, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Carmen Năstase, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Gavril Ștefan, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Alina Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Marian Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București
 • Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Dacinia Crina Petrescu, prof. univ. dr. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Ionel Bostan, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Irina Velicu, researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 • Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei 
 • Maria Toader, conf. univ. dr.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București  
 • Olguța Brezuleanu, conf. univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Simona-Roxana Ulman, dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania
 • Vili Dragomir, dr. CSII, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
 • Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Radu Moraru, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana Coca, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana-Raluca Rusu, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Cristina Căutișanu, Dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România
 • Camelia Mănescu, S.l.dr., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Comitetul organizatoric

Coordonator:
Ioan Sebastian Brumă (ICES)

 • Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
 • Lucian Tanasă (ICES)
 • Valentin Mihai Bohatereț (ASAS)
 • Tabita Adamov (USMVBT)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Concept grafic

 • Codrin Dinu Vasiliu (RDRP)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Editor limba engleză

 • Sonia Bulei (RDRP)

Contact

Ioan Sebastian Brumă
sebastianbruma1978@gmail.com
0040 745 908 021

Invitație

Stimati colegi,

Avem plăcere de a vă invita să participați la Simpozionul Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, din 18 noiembrie 2022, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh Zane, Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Asociația Rural Development Research Platform, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești București – Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

În cadrul simpozionului vor fi abordate următoare următoarele teme, dar nu în mod exclusiv:

 • Dezvoltare rurală;
 • Antreprenoriat rural;
 • Bioeconomie circulară;
 • Sustenabilitate, durabilitate și reziliență rurală;
 • Agricultură ecologică;
 • Lanțuri scurte de aprovizionare;
 • Securitate și siguranță alimentară;
 • Activități neagricole și industrii creative în spațiul rural;
 • Certificarea produselor agroalimentare;
 • Turism rural;
 • Ferma familială;
 • Asociere și cooperare în agricultură;
 • Economie agrară;
 • Fond funciar;
 • Comportamentul consumatorului;
 • Antropologie rurală;
 • Migrația rurală;
 • Studii de gen;
 • Antrozoologie rurală;
 • Antropologie vizuală rurală;
 • Patrimoniu material și imaterial rural;
 • Socio-lingvistică rurală;
 • Istorie și istoriografie în spațiul rural;
 • Politici și strategii de dezvoltare rurală;
 • Etică și axiologie în spațiul rural;
 • Influența pandemiei COVID-19 în mediul rural.

 

Termene limită:

 • 17 octombrie 2022 – Trimiterea rezumatelor în limbile română și engleză (circa 250 de cuvinte, autori, afiliere, cuvinte cheie), la adresa sebastianbruma1978@gmail.com
 • 01.05.2023 – Trimiterea lucrării în extenso, în limba română, spre recenzare în vederea publicării, la adresa sebastianbruma1978@gmail.com

 

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate pe site-ul simpozionului iar lucrările în extenso vor fi publicate  în volumul colectiv Agro-Economie și Antropologie Rurală, Ediția a III-a, editura Presa Universitară Clujeană, 2023.

Pentru detalii cu privire la lucrările simpozionului, precum și cerințele referitoare la lucrările științifice, ne puteți contacta la sebastianbruma1978@gmail.com sau telefonic la 0745908021.

Participarea la conferință și publicarea în volumul conferinței sunt gratuite.